Peníze jsou skvělý a vynález.

Jsou vyjádřením lidské síly projevené v lidské tvorbě. Umožňují jejich výměnu, sdílení a lidskou spolupráci a tak harmonizují život i svět.

Vím, že cokoliv tvořím, peníze mi pomáhají spojit se s tvůrčím potenciálem ostatních lidí, protože taková je duše peněz.

Žiji v harmonii a mám dostatek tvůrčí síly.

A tak nemám o sebe ani o peníze strach a nehromadím je pro budoucnost ani pro minulost.

Znám svoje osobní potřeby, jsou přibližně stejné, jako potřeby všech lidí a vím, že je jenom jeden rovnovážný stav. A tak nepotřebuji být bohatší než ostatní ze strachu, abych nebyl chudší než ostatní.

Nevyužívám peníze, abych získal moc nad ostatními lidmi, protože vím, že peníze mají největší efektivitu, když jsou spravedlivě a rovnoměrně sdíleny.

Nevnímám peníze jako o zdroj bohatství, síly, jistoty, radosti nebo lásky, protože vím, že peníze nejsou tímto zdrojem, ale pouze umožňují efektivněji sdílet a šířit tyto přirozené stavy bytí v zázračném prostředí života na Zemi.


Převzato od: Petr Hájek, www.atelierhajek.com

Leave a Reply