Babaji je Avatar, lidská manifestace Božství, která dokáže materializovat tělo podle svého přání.

Je známý jako “Shiva Mahavar Babaji“ podle Parahamansa Yogananda v “Autibiografii Jogína“. Babaji se materializoval před Yoganandou v roce 1920 a vedl ho k přinesení Kriya Jogy na Západ.

Od roku 1800 se Babaji manifestoval jako muž v lidském těle několikrát. V sedmdesátých letech se materializoval do mladého muže a žil v jeskyni v blízkosti vesnice Hairakhan v podhůří Himalájí.

Je všudypřítomnou božskou podstatou bez ohledu na to, zda na sebe bere lidskou podobu či ne. Říká se, že Ježíš ho potkal během svých cest na Východě. Babaji dokáže být na více místech v jeden okamžik a vzít na sebe jakýkoliv tvar/formu jakou si přeje a kterou může kdykoliv změnit.

Učí prostřednictvím vibrace a energie. Jádrem jeho poselství je Pravda, Jednoduchost, Láska a Služba.

Svou poslední fyzickou inkarnaci opustil v roce 1984. Jeho poselství bylo:

„Jsem stále s vámi.“

Mnoho lidí bylo přivedeno k Babajimu a mnoho spirituálních míst na Západě bylo oddáno jemu a jeho učení.

Mahamantra

Babaji předal mantru “OM NAMAH SHIVAYA“, jako prostředek ke spojení s Božstvím. Musí být opakovaně chantována a uchována kvalita čistoty a ochrany.

Babaji se lidem zjevuje ve vizích a snech. Pokud přijde k vám, tak jak přichází nyní, musíte si být vědomi, že dostáváte jeho požehnání a ochranu nebo-li “darshan“. Spojuje se s vámi za účelem vážného následování spirituální cesty.

Babaji vás volá.

Mluví k vám prostřednictvím vnitřních zpráv, synchronicit, božských znamení, snů a vizí.

Babaji se chce s vámi spojit právě teď.

V tomto čase zvýšených a zintenzivněných spirituálních změn vás žádá o opakování mantry OM NAMAH SHIVAYA.

Tím se vám dostává okamžité ochrany a zvýšení vašeho niterného tónu. Přitahuje k vám andělské a božské štíty. Probouzí vás do pravdy o vašem životě. Ukazuje vám zrcadlo vašeho Já a jak se odrážíte zpět k sobě skrze lidi kteří se objevují před vámi.

Pomáhá vám hluboce milovat sami sebe. Pomáhá vám odevzdat vše Bohu.


OM NAVAH SHIVAYA je Mahamantra darovaná Zdrojem lidstvu. Babaji říká:

„Je pro každého a všeho s ní může být dosaženo. Síla OM NAMAH SHIVAYA je nekonečná. Mantra je silnější než atomová bomba.“

OM NAMAH SHIVAYA vám zprostředkuje sladění s vaším Vyšším Já. Přivede vás rychle na cestu vaší Duše. Může změnit váš život a znepříjemnit některé věci, které nejsou v souladu s vaší spirituální pravdou.


Úplněk

Babaji říká, že tato mantra je potřeba v následujících dnech. Toto je doba velkých posunů a přestupů na vyšší úrovně. Mnozí, pokud nejsou ve spojení s kódy své nejvyšší pravdy, mohou nalézt své lidské životy vykořeněné.
Vztahy se mohou měnit nebo rozpadat. Srdce bude Mluvit a bude mluvit hlasitě.

Mnoho tradičních svátků a novoročních oslav budou pro Pracovníky Světla tento rok odlišné. To proto, že světelné kódy které se aktivují vyžadují pozornost a soustředěnost. Je čas stáhnout se dovnitř a podívat se kam vás světlo vede a naslouchat Zdroji.

Odolejte přesvědčení, že jste příliš zaneprázdnění. Budete potřebovat “prostoj“, odpočinek, samotu a klid. Buďte pravidelně v obklopení přírody.

Opakujte Mantru. Světlo Přichází. Být ve Světle znamená sladit se s Bohem a Bohyní. Poslouchat a dbát Pravdy.


Dvojplameny

Babaji k vám promlouvá a také dostal úkol podpořit znovuspojení některých Dvojplamenů. Neztrácejte žádnou naději týkající se těchto sjednocení. Jsou ve vývoji.
Světelné Kódy Dvojplamenů jsou během Slunovratu a Úplňku silně aktivovány. Konkrétně Božskému Mužství jsou posílány vysoké vibrace světla k aktivaci pohonu ven z nízké energie matrixu.

Babaji posílá velmi hluboké frekvence a intenzivně aktivuje vašeho ducha.

Opakujte toto jméno, tiše nebo hlasitě, v jemné zbožnosti. Dostává se vám mnoho božského požehnání. Sledujte a očekávejte zázraky.

Toto je doba velké spirituální intenzity a změny.

Om Namah Shivaya.

Vše je odevzdáno Božství.

Ať se nejvyšší Vůle stane.


Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com
Překlad: Taunia Atiriamin

www.SlunecnaBrana.eu
, www.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/slunovratovy-vzkaz-druhy…

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Leave a Reply